Hygge Home

Inwestorze, znajdujesz się na Podstronie Pożyczkobiorcy. Podstrona ta jest zarządzana w pełni przez Pożyczkobiorcę i to on odpowiada za wszelkie informacje zamieszczone na tej stronie. Przed dopuszczeniem kampanii, każda informacja zamieszczona przez Pożyczkobiorcę jest szczegółowo analizowana przez platformę, w zakresie prawdziwości informacji zamieszczonych na stronie. Platforma nie dokonuje jednak analizy inwestycyjnej zamieszczanych kampanii, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego ani nie przedstawia rekomendacji inwestycyjnych. Nie bierze odpowiedzialności za działalność Pożyczkobiorcy oraz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego lub zwrotu z inwestycji. Za wszystkie informacje dotyczące prowadzonej kampanii za pośrednictwem platformy pełną i wyłączną odpowiedzialność ponoszą Pożyczkobiorcy zamieszczający te informacje.

O projekcie

Hygge Home działa na rynku nieruchomości od 2018 roku, zajmując się flippingiem.

Hygge Home, dzięki długoletniemu i wszechstronnemu doświadczeniu zarówno w obszarze obrotu nieruchomościami,
jak i optymalizacji finasowania procesów inwestycyjnych, doskonale radzi sobie na mocno konkurencyjnym rynku firm zajmujących się zakupem, remontem i sprzedażą nieruchomości.

Wartość inwestycji realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat to niemal 9,5 miliona złotych. W pierwszym roku działalności spółka skupiała się na okazjach inwestycyjnych w Łodzi, w kolejnym etapie pojawiały się nieruchomości z terenu całej Polski.

Przyjęty system rozwoju firmy, poprzez bieżące dostosowywanie i rozbudowywanie wszystkich elementów i uczestników procesu inwestycyjnego (np. ilości ekip budowlanych) do wielkości wprowadzonego kapitału, możliwości pozyskania jak i sprzedaży nowych lokali, sprawia, że nastąpił czas na kolejny krok jakim jest wprowadzenie do Hygge dodatkowych środków na nowe inwestycje.

zabezpieczenie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie osobiste
minimalna kwota pożyczki 5000 PLN
pozyskiwany kapitał 1 930 000 PLN
oprocentowanie 8.5 %

Zespół

Ewa Kutyba
Prezes Zarządu
  • Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze transakcji M&A, nieruchomości, a także w obszarze obrotu instrumentami finansowymi. Doświadczenie zdobywała zarówno w kancelariach prawnych w Polsce, jak i zagranicą.
  • Praktyk biznesu od lat pełniący funkcje w zarządach spółek – uczestników rynku kapitałowego.
  • Prowadzi własną kancelarię, która wspomaga podmioty gospodarcze w pozyskiwaniu finansowania.
  • Łącząc zdobyte kompetencje, od dwóch lat z powodzeniem prowadzi Hygge Home – spółkę działającą w obrocie nieruchomościami, zajmującą się flippingiem.
  • Organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące prawnego i podatkowego aspektu rynku nieruchomości, a także możliwych rozwiązań finansowych w obrocie nieruchomościami.

Model działania

Hygge Home w liczbach

Kraków – przestrzeń działania

Inwestycje w Krakowie

Realizacje

Planowane nabycia